.
Unia
Wydatki całkowite projektu 1572956,03zł Dofinansowanie projektu w kwocie 684434,50zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl